Hyttefelt 3

Informasjon vedr. følgende saker :

1.  Stien sørsida :

     I sommer ble siste grovplannering gjennom skogen og ned på kabeltraseen foretatt. Vider skal stien ; bestemt    av Bardu kommune og Statskog, gå etter kabeltrase. Her skal det bare litt sletting til før det kan legges på toppdekke. Ellers gjenstår et par korte myrområder hvor det må legges duk før det fylles på masse. Det ble det detsverre ikke tid til i år. Ellers er litt mer påfyll av grovmasser som må til og sletting før det er klart å legge på toppdekket i 1,5 m bredde.

Dette er det mulighet til å få gjort neste sommer dersom vi klarer å resterende finansiering på plass.

2.  Opprydding strømtrase .

Det har vært befaring etter kabeltraseen for å vudere tilstand og eventuelt hva som må repareres. Med på befaringa var representanter fra : Bardu kommune, Statskog, Troms Kraft,  Entreprenør, AHB. I ettertid har TK engasjert en biolog til å fåreta en vurdering for revegetering. Denne rapport er i sin helhet lagt under " Info fra styret"  TK vil ut fra den ta stilling til hva som bør gjøres. Dette vil bli gjort til våren

3.  Endret opplastingsplass for hundespann.

    Det er blitt enighet om å gjøre et prøveår med ny utkjøring for hundespann fra den øverste lille plassen som er ovenfor den øverste parkeringsplassen under demninga. Hundefolket v/ Fredrik Josefsen har inngått en avtale med Statkraft om å få benytte denne plassen, og Statkraft har også, i likhet med AHB, sagt et prøveår med evaluering etter sesongen.

4.  Det har vært utført 2 dugnader i sommer med søppelplukking, skogrydding etc, + skogrydding for scooterparkering under demninga.

Dette er vel det viktigste av aktiviteter som er utført i sommer.

I tillegg så er strømprosjektet i hyttefelt 1 et arbeid som har tatt og fortsatt tar mye tid. Vi nærmer oss nå slutten for å få sendt anleggsakseptene til TK. Vi har nå fått navn og adresse på de 12 nye tomtene, som nå vil bli kontaktet med forespørsel om de ønsker strøm.

 

 

 Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Altevatn Hytte og Båteierforening

c/o Jørn Myrlund
Strokkenes 49
9350 Sjøvegan

Tlf: 90923370


Webløsning ©2014-10 av Web Norge