Viser til tidligere utsendt krav på medlemskontongent i april, samt utsendt påminnelse på ubetalte kontingenter i månedsskiftet okt/nov.

Det er fremdeles noen som ikke har betalt sin kontingent for 2018.

Medlemskontingenten er en vesentlig og viktig inntektskilde for foreninga og vi ber om at dette gjøres snarest og senest innen årsskiftet.

Hilsen kasserer AHB

 

 

Innløsning av festetomter

Hei

Statskog har inntil videre gitt en utsettelse til 15. januar.

 Statskog ønsker også et møte med oss og Bjørnfjell for å forsøke å komme til en løsning

av saken uten å bruke rettsvesenet.

Møtet blir sannsynligvis i uke 51.

Kommer tilbake med ny informasjon så snart vi vet noe mer.

 

Hei.

Alle hytteeiere som har fått tilbud fra Statskog om innløsning av festetomt, og som har fått utsettelse til 31.12.2018, vil i løpet av neste uke få en ny orientering om videre utsettelse.

Det jobbes fortsatt med saken, men desverre har det tatt lang tid for å få avklaring om prosessen videre. Det har vært to rettsaker i Borgarting lagmannsrett som har gått i favør til festere, og som også er relevant for vår sak.

Vi er fortsatt optimistisk med at vi skal vinne fram med vår sak.

PROTOKOLL_årsmøte_2018.docxDel denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Altevatn Hytte og Båteierforening

c/o Jørn Myrlund
Strokkenes 49
9350 Sjøvegan

Tlf: 90923370


Webløsning ©2014-10 av Web Norge