ÅRSMØTE 2014 på kommunehuset i Bardu den 8.april kl 1900

Saksliste:

Valg av dirigent og referent

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Godkjenning av innkalling

Årsmelding for 1013

Regnskap for 2013

Handlingsplan og budsjett for 2014

Innmeldte saker

Valg:

Etter ordinært årsmøte vil Statskog informere memlemmene om videre planer for utlegging av nye hyttetomter i Altevatnområdet.

Saker som ønskes å bli tatt opp på årsmøtet sendes til styret ved leder Ivar Foshau, Bjørnsmoveien, 9360 Bardu, innen 28.mars.

 

Styret ønsker velkommen til årsmøtet Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Altevatn Hytte og Båteierforening

c/o Sigfred Steien
Kirkemogata 16
9360 Bardu

Tlf: 48129770

Annonsører:


Pb.42 - 9365 BARDU
Sentralbord 47923980
www.villmarkstur.net


Brandseggveien
9360 BARDU
Tlf. 90213000
www.fjellguiden.net


Din lokale leverandør av hytter og byggevarer til Altevatn.
Nybygg, tilbygg og ombygging.
Ta kontakt for tilbud!
http://www.hamcobygg.no/

nordbohus


Webløsning ©2014-10 av Web Norge