Viser til tidligere utsendt krav på medlemskontongent i april, samt utsendt påminnelse på ubetalte kontingenter i månedsskiftet okt/nov.

Det er fremdeles noen som ikke har betalt sin kontingent for 2018.

Medlemskontingenten er en vesentlig og viktig inntektskilde for foreninga og vi ber om at dette gjøres snarest og senest innen årsskiftet.

Hilsen kasserer AHB