Innløsning av festetomter

Hei

Statskog har inntil videre gitt en utsettelse til 15. januar.

 Statskog ønsker også et møte med oss og Bjørnfjell for å forsøke å komme til en løsning

av saken uten å bruke rettsvesenet.

Møtet blir sannsynligvis i uke 51.

Kommer tilbake med ny informasjon så snart vi vet noe mer.