Info fra styret2410._Informasjon_innløsning_festetomter.docx