docNov_2014_Informasjon_til_hytteeierne_2.doc_Strøm.doc